Blog

Blog

Kính được làm như thế nào

13 / Th12 / 2019


Kính đã trở thành một trong những vật liệu xây dựng phổ biến nhất được sử dụng ngày nay bởi vì nó cung cấp các tùy chọn thẩm mỹ hầu như không giới hạn, kết hợp với hiệu suất vượt trội.

Chi tiết

Sự kiện quan trọng về kính

13 / Th12 / 2019


Nhiều loại kính: Có hàng ngàn loại kính khác nhau với các đặc tính và hiệu suất riêng biệt. Một số, như gương, rất dễ nhận ra, nhưng hầu hết là không.

Chi tiết